Wedding gift – Mini Giorgia and Luigi

Milano, Italy